Αρχική Εποχικοί 6 άτομα προσλαμβάνει το Νοσοκομείο αφροδισίων & δερματικών νόσων “ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ”

6 άτομα προσλαμβάνει το Νοσοκομείο αφροδισίων & δερματικών νόσων “ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ”

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων Αθήνας “ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ” ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων ΥΕ Προσωπικό Εστίασης (Τραπεζοκόμοι) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 11/03/2020-20/03/2020

Τηλέφωνο: 210 7294242
Δείτε την προκήρυξη εδώ