Ο Δήμος Βόλου ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα οκτώ ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Πιο συγκεκριμένα:

  • 14 ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρων Αυτοκινήτων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 2 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (Εκσκαφέα- Φορτωτή Ομάδας Α΄ ειδικότητας 1ης)
  • 1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (Φορτωτή Ομάδας Β΄  ιδικότητας 1ης)
  • 1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (Γκρέιντερ Ομάδας Ζ΄, τάξης Γ΄ ή Ομάδας Α΄ ειδικότητας 3ης)
  • 40 ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας (συνοδός απορριμματοφόρου)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν:

  1. είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected])
  2. είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βόλου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, κτήριο Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας, Λεωφόρος Ειρήνης 131, Τ.Κ.:38446 Νέα Ιωνία Βόλου, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Αργυρούλας Ιατροπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2421353118, 2421353121, 2421353124).

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ: dimosvolou_prokirixi