Αρχική Εποχικοί 58 προσλήψεις 4μηνης διάρκειας στον Ε.Δ.Σ.Ν.Α

58 προσλήψεις 4μηνης διάρκειας στον Ε.Δ.Σ.Ν.Α

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη 58 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 11/05/2020-12/05/2020

Τηλέφωνο: 213 2148445
Δείτε την προκήρυξη εδώ