Αρχική Εποχικοί 56 προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας

56 προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας για τη Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη 56 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως:

32 YE Προσωπικό Καθαριότητας, 17 ΥΕ Προσωπικό Εστίασης και 7 ΔΕ Προσωπικό Φύλαξης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην διεύθυνση:
Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας, Αντικάλαμος –
Καλαμάτα, Τ.Κ. 24100, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου
Δυναμικού υπόψιν κ. Π. Ράλλη και Μ. Βεργή (τηλ. επικοινωνίας: 27210-46448 και
27210-46106), έως τις 5 Σεπτεμβρίου.