Αρχική ΟΑΕΔ ΟΑΕΔ: 556 αιτήσεις για την προκήρυξη 4Ε/2020

ΟΑΕΔ: 556 αιτήσεις για την προκήρυξη 4Ε/2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

556 αιτήσεις υποβλήθηκαν συνολικά στο πλαίσιο της Προκήρυξης 4Ε/2020  , για την πλήρωση δεκατεσσάρων 14 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην «Επιτροπή Ανταγωνισμού» (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 7 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» Ν.Π.Δ.Δ. Υπουργείο Οικονομικών με διετή σύμβαση και 2 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στον «Συνήγορο του Καταναλωτή» με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τα στοιχεία που γνωστοποίησε το ΑΣΕΠ.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν θέσεις περισσοτέρων του ενός Γνωστικών Αντικειμένων – Εξειδίκευσης – Κλάδων, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 908 και αναλύεται ως εξής:

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ – ΚΛΑΔΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

ΕΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΔΙΑΧ/ΣΗ & ΠΑΡΟΧΗ IP ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΧΕΔ/ΜΟΣ & ΔΙΑΧ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦ/ΚΩΝ ΣΥΣΤ/ΤΩΝ)

40

ΕΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

75

ΕΕ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ή ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

131

ΕΕ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

115

ΕΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

173

ΕΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ/ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ/ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΕΞΕΙΔ. ΣΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

190

ΕΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

184