Αρχική Εποχικοί 54 θέσεις πτυχιούχων στην ΕΥΑΘ

54 θέσεις πτυχιούχων στην ΕΥΑΘ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) πρόκειται να απασχολήσει φοιτητές των πρώην ΤΕΙ, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο αντικείμενο των σπουδών τους.

Οι ειδικότητες αφορούν: 3 άτομα – Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, 12 άτομα – Διοίκησης Επιχειρήσεων, 8 άτομα – Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 3 άτομα – Μηχανολόγων Μηχανικών, 1 άτομο – Ηλεκτρονικών Μηχανικών, 2 άτομα – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 4 άτομα – Πληροφορικής, 15 άτομα – Πολιτικών Μηχανικών, 2 άτομα – Τεχνολογίας Τροφίμων, 1 άτομο – Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, 3 άτομα – Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού.

Για τη συμμετοχή στην πρακτική άσκηση συμπληρώνεται το ειδικό έντυπο αίτησης έως και την Παρασκευή 13.09.2019 και κατατίθεται είτε ηλεκτρονικά στο [email protected] είτε αυτοπροσώπως στο Τμήμα Πρωτοκόλλου στα Κεντρικά γραφεία της ΕΥΑΘ ΑΕ (Εγνατίας 127, Θεσσαλονίκη, 6ος όροφος) και ώρες 10.00-12.00.