Αρχική Εποχικοί 51 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας

51 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη πενήντα ενός (51) ατόμων για το υποέργο «Αρχαιολογία» του έργου «Ύδρευση ανατολικής πλευράς Νομού Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου – Β’ Φάση (Ολοκλήρωση)», με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ως εξής: 

5 ΠΕ Αρχαιολόγων (με εξειδίκευση στη Προϊστορική – Κλασσική Αρχαιολογία)
3 ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (με εξειδίκευση στη συντήρηση κεραμικών αρχαιολογικών ευρημάτων)
43 ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών (με εξειδίκευση σε αρχαιολογικά έργα)

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 21/06/2018 – 27/06/2018

Τηλέφωνο:  24410 61564