Αρχική Εποχικοί 50 προσλήψεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Δείτε τη κατανομή των θέσεων

50 προσλήψεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Δείτε τη κατανομή των θέσεων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τη πρόσληψη 50 εποχικών ανακοίνωσε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) Ν.Π.Ι.Δ., ο οποίςο εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα, ο φορέας θα εντάξει στο δυναμικό του για διάστημα οκτώ μηνών νέους συνεργάτες, οι οποίοι θα αναλάβουν την επικαιροποίηση Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων με χαρτογραφικά στοιχεία (ορθοφωτοχάρτες, διανύσματα, κάλυψη/επιλεξιμότητα γης), στη Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Μακεδονίας-Θράκης και Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

Υποβολή Αιτήσεων

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 13 Μαρτίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους, είτε αυτοπροσώπως, στα κατά τόπους γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΟΠΕΚΕΠΕ, Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης, Δομοκού 5, Τ.Κ. 10445 – Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού.

 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Κεντρική Υπηρεσία) ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 6
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Κεντρική Υπηρεσία) ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 10
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Κεντρική Υπηρεσία) ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 6
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Κεντρική Υπηρεσία) ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 8
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Κεντρική Υπηρεσία) ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 4
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Περιφερειακή Δ/νση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας) ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Περιφερειακή Δ/νση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας) ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 3
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Περιφερειακή Δ/νση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας) ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Περιφερειακή Δ/νση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας) ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 2
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Περιφερειακή Δ/νση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας) ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Περιφερειακή Δ/νση Μακεδονίας – Θράκης) ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Περιφερειακή Δ/νση Μακεδονίας – Θράκης) ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Περιφερειακή Δ/νση Μακεδονίας – Θράκης) ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 2

 

Δείτε ΕΔΩ όλη την προκήρυξη