Αρχική Εποχικοί 4μηνες προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας

4μηνες προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων και εξαιρετικά κατεπειγουσών αναγκών που έχουν προκύψει από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 30/04/2020-04/05/2020

Τηλέφωνο: 26453 60711, 26453 60714
Δείτε την προκήρυξη εδώ