Αρχική Εποχικοί 47 προσλήψεις στην Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς (Ν.Αττικής)

47 προσλήψεις στην Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς (Ν.Αττικής)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς ανακοινώνει την πρόσληψη 47 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.  

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 10/04/2018-16/04/2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο: 210 8019566, 213 2007112