Αρχική Εποχικοί 46 προσλήψεις στο δήμο Καλαμαριάς

46 προσλήψεις στο δήμο Καλαμαριάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Καλαμαριάς ανακοινώνει την πρόσληψη 46 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

10 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
34 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας
2 ΥΕ Καθαριστές

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 03/12/2018-12/12/2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο: 2313 314230, 2313 314241