Αρχική Εποχικοί 46 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας

46 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας προχωρά στην πρόσληψη 46 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 3 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως 5 μήνες, ως ακολούθως:

6 ΠΕ Αρχαιολόγων
4 Τ.Ε. Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Κατεύθυνση Α) και ελλείψει αυτών ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων, Ζωγραφικής και Έργων Τέχνης
1 ΤΕ Μηχανικών
35 ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών

Υποβολή αιτήσεων έως 7 Φεβρουαρίου.

Τηλέφωνο: 23850 28206