Αρχική Εποχικοί 46 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στη ΔΕΗ

46 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στη ΔΕΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. για τον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα, ανακοινώνει την πρόσληψη 46 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Οι θέσεις αφορούν τις ειδικότητες: ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ,ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων 35, Δ.Ε.
Χειριστής Μηχ/των Τεχνικών Έργων 1, ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών 5, ΔΕ
Οδηγοί – Μηχανοδηγοί Χειριστές 4 και ΔΕ Χειριστής κατεργασίας Νερού μία θέση.

Αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 31 Οκτωβρίου στη διεύθυνση: ΔΕΗ/ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-ΦΙΛΩΤΑ Τ.Θ 139, Τ.Κ 53200 – ΑΜΥΝΤΑΙΟ, υπόψη κας ΖΕΖΙΟΥ Όλγας τηλ: 24630- 59292 ή κας ΠΑΤΕΡΑ Ευαγγελίας τηλ: 24630- 59282 ή κας ΜΠΑΤΙΝΑ Ειρήνης τηλ: 24630- 59282.