Αρχική Εποχικοί 44 συμβασιούχοι στον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας

44 συμβασιούχοι στον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη 44 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 6 μηνών.

Αναλυτικότερα στο αρχείο που επισυνάπτεται. Αιτήσεις έως 9 Σεπτεμβρίου

Τηλέφωνο: 210 4821111 εσ. 120
Επισυναπτόμενο αρχείο: