Αρχική Εποχικοί 44 συμβασιούχοι στην Εφορία Αρχαιοτήτων Κορινθίας

44 συμβασιούχοι στην Εφορία Αρχαιοτήτων Κορινθίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εφορία Αρχαιοτήτων Κορινθίας ανακοινώνει την πρόσληψη σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας επτά (7) μηνών, ως εξής:  

22 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (Αρχαία Κόρινθος)
1 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων (Αρχαία Κόρινθος)
1 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας (Αρχαία Κόρινθος)
14 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (Νεμέα)
1 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων (Νεμέα)
1 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας (Νεμέα)
1 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (Ίσθμια)
1 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων (Ίσθμια)
2 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (Σικυώνα)

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 02/04/2018 – 11/04/2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:

27410 32630