Αρχική Εποχικοί 44 προσλήψεις στην Εφορία Αρχαιοτήτων Φωκίδας

44 προσλήψεις στην Εφορία Αρχαιοτήτων Φωκίδας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εφορία Αρχαιοτήτων Φωκίδας ανακοινώνει την πρόσληψη σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας επτά (7) μηνών, ως εξής: 

39 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (Δελφοί)
1 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (Γαλαξίδι)
2 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων (Δελφοί)
2 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού – Καθαριότητας (Δελφοί)

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο: 22650 82313, 22650 82346