Αρχική Εποχικοί 43 προσλήψεις στην αστυνομική διεύθυνση Κ. Μακεδονίας

43 προσλήψεις στην αστυνομική διεύθυνση Κ. Μακεδονίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την πρόσληψη 43 ατόμων ΥΕ Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 18 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 24/01/2019-04/02/2019

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:
2310 559989

ανακοινώνει την πρόσληψη 43 ατόμων ΥΕ Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 18 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 24/01/2019-04/02/2019

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:
2310 559989