Αρχική Εποχικοί 42 συμβασιούχοι στο ΝΠΔΔ του Δήμου Γαλατσίου “Βασίλης Παπαδιονυσίου”

42 συμβασιούχοι στο ΝΠΔΔ του Δήμου Γαλατσίου “Βασίλης Παπαδιονυσίου”

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου “Βασίλης Παπαδιονυσίου” ανακοινώνει την πρόσληψη σαράντα δύο (42) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως εξής:

για διάρκεια δύο (2) μηνών:
4 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

και για διάρκεια ενός (1) μήνα:
36 ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής
1 ΠΕ Ιατρών
1 ΤΕ Νοσηλευτών

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:
213 2055332