Αρχική Εποχικοί 42 οκτάμηνες προσλήψεις στον Δήμο Θεσσαλονίκης

42 οκτάμηνες προσλήψεις στον Δήμο Θεσσαλονίκης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη 42 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 12/04/2020-21/04/2020

Δείτε την προκήρυξη εδώ