Αρχική Εποχικοί 40 προσλήψεις στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Αττικής

40 προσλήψεις στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Αττικής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη 40 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 01/07/2019-15/07/2019

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο

Τηλέφωνο:

213 2148432