Αρχική Εποχικοί 40 προσλήψεις 8μηνης διάρκειας στο Δήμο Αιγάλεω

40 προσλήψεις 8μηνης διάρκειας στο Δήμο Αιγάλεω

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με συμβάσεις 8 μηνών θα προσληφθούν 40 νέοι εργαζόμενοι στο Δήμο Αιγάλεω .

Οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν στο Δήμο Αιγάλεω, ενώ οι θέσεις θα καλυφθούν από ΥΕ εργατών καθαριότητας, ΔΕ ηλεκτρολόγων, ΔΕ οδηγών.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκπνέει στις 25 Ιανουαρίου, και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στο τηλέφωνο: 213 2044906

Δείτε την προκήρυξη εδώ