Αρχική Εποχικοί 40 προσλήψεις 4μηνης διάρκειας στο Υπουργείο Υγείας

40 προσλήψεις 4μηνης διάρκειας στο Υπουργείο Υγείας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Υπουργείο Υγείας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, ανακοινώνει την πρόσληψη 40 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.

Τηλέφωνο: 213 2161367
Δείτε την προκήρυξη εδώ