Αρχική Εποχικοί 4 προσλήψεις ανακοίνωσε το κέντρο μέριμνας Κομοτηνής

4 προσλήψεις ανακοίνωσε το κέντρο μέριμνας Κομοτηνής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Κοµοτηνής ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, ως ακολούθως:

1 ΤΕ Νοσηλευτής
3 ΔΕ Βοηθοί Βρεφοκόμοι

Τηλέφωνο: 25310 23175
Δείτε την προκήρυξη εδώ