Αρχική ΑΣΕΠ 3K/2018: 71.112 αιτήσεις υποβλήθηκαν για 5.235 θέσεις ΥΕ

3K/2018: 71.112 αιτήσεις υποβλήθηκαν για 5.235 θέσεις ΥΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

71.112 αιτήσεις υποψηφίων κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της προκήρυξης 3Κ/2018, για τις 5.235 θέσεις στον τομέα της καθαριότητας των δήμων.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις ολοκληρώθηκαν χθες, ενώ η αναλογία πρόσληψης είναι 1 προς 13.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 3Κ/2018 που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,  Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ  (Υπουργείο Εσωτερικών), υποβλήθηκαν 71.112 αιτήσεις υποψηφίων για τις θέσεις της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.