Αρχική ΑΣΕΠ 37 Προσλήψεις στο ΥΠΕΝ – Μέχρι πότε οι αιτήσεις

37 Προσλήψεις στο ΥΠΕΝ – Μέχρι πότε οι αιτήσεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

To ΥΠΕΝ προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις του ΥΠΕΝ, καθώς και τις θέσεις ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, υπαγόμενες απευθείας στον Υπουργό, στον Υπηρεσιακό Γραμματέα, καθώς και στον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 01/12/2022

 

 

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ