Αρχική Διεθνή 36 βοηθούς του γλωσσικού κλάδου θα προσλάβει η Κομισιόν

36 βοηθούς του γλωσσικού κλάδου θα προσλάβει η Κομισιόν

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, μπορούν να προσλαμβάνουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «βοηθούς στον γλωσσικό κλάδο» (ομάδα καθηκόντων AST).

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν 5 βοηθοί στην Βουλγαρική γλώσσα (BG), 5 στην Γερμανική γλώσσα (DE), 8 στην Αγγλική γλώσσα (EN), 5 στην Γαλλική γλώσσα (FR), 6 στην Ρουμανική γλώσσα (RO) και 7 στη Σουηδική γλώσσα (SV).

Οι βοηθοί του γλωσσικού κλάδου θα ασκούν, σε πολυγλωσσικό περιβάλλον, ποικίλα καθήκοντα, αναγκαία για την παραγωγή κειμένων. Παρέχουν υποστήριξη σε μεταφραστές ή γλωσσομαθείς νομικούς στις εργασίες μετάφρασης ή αναθεώρησης (προεπεξεργασία και μετέπειτα επεξεργασία εγγράφων), μεταξύ άλλων με χρήση εργαλείων ΤΠ, επεξεργασία αιτημάτων μετάφρασης και διαχείριση γλωσσικών πληροφοριών και τεκμηρίωσης, προετοιμασία πρότυπων εκδόσεων της νομοθεσίας της Ένωσης κατά το στάδιο της οριστικοποίησης και ενσωμάτωση, κατά τρόπο αυτόνομο, τροποποιήσεων στα νομοθετικά και/ή κοινοβουλευτικά κείμενα στη γλώσσα τους.

Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο της EPSO http://jobs.eu-careers.eu.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 23η Ιανουαρίου του 2018.