Αρχική Μόνιμοι 36 προσλήψεις τακτικού προσωπικού στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών

36 προσλήψεις τακτικού προσωπικού στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση 36 θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας και στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 26/08/2020-11/09/2020

Δείτε την προκήρυξη εδώ