Αρχική Εποχικοί 35 προσλήψεις στο Δήμο Λάρισας

35 προσλήψεις στο Δήμο Λάρισας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην πρόσληψη 35 εποχικών υπαλλήλων θα προχωρήσει ο Δήμος Λάρισας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Πρασίνου.

Η πρόσληψη του νέου προσωπικού θα γίνει με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, και αφορά τις εξής ειδικότητες:

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ) 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 25
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 3.