Αρχική Εποχικοί 35 εποχικοί στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος

35 εποχικοί στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη 35 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 18 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 07/07/2018-16/07/2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:
210 5297803