Αρχική Εποχικοί 344 προσλήψεις στον Δήμο Αθηναίων – Δείτε τις ειδικότητες

344 προσλήψεις στον Δήμο Αθηναίων – Δείτε τις ειδικότητες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με συμβάσεις 7 μηνών θα προσληφθούν 344 νέοι εργαζόμενοι στο Δήμο Αθηναίων.

Οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν στο Δήμο Αθηναίων, ενώ οι θέσεις θα καλυφθούν από ΠΕ/ΤΕ κοινωνικών λειτουργών, ΠΕ διοικητικού, ΠΕ κοινωνιολόγων, ΠΕ πληροφορικής, ΤΕ εποπτών δημόσιας υγείας, ΤΕ νοσηλευτών, ΔΕ βοηθών νοσηλευτών, ΔΕ οδηγών αυτοκινήτων με άδεια ψηφιακού τομογράφου, ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων, ΥΕ εργατών καθαριότητας εξωτερικών χώρων, ΥΕ εργατών κοιμητηρίου, ΥΕ καθαριστών, ΥΕ φυλάκων .

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκπνέει στις  Ιανουαρίου, και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στο τηλέφωνο:

Δείτε την προκήρυξη εδώ