Αρχική ΑΣΕΠ 341 μόνιμες προσλήψεις στο υπουργείο Εργασίας

341 μόνιμες προσλήψεις στο υπουργείο Εργασίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην πρόσληψη 341 μονίμων υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ προχωρά το υπουργείο Εργασίας, σύμφωνα με όσα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών, που κατατέθηκε χθες στην Βουλή.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, συστήνονται 341 οργανικές θέσεις για τα 12 Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ), το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας και τα παραρτήματά τους.

Όπως υποστηρίζει το υπουργείο Εργασίας στο νομοσχέδιο, δεδομένης της αναστολής προσλήψεων προσωπικού κατά τα έτη της κρίσης και εν συνεχεία, λόγω των περιορισμών και των ανώτατων ορίων που τέθηκαν στις προσλήψεις, τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας,το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ), το Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Ευρυτανίας, καθώς και τα παραρτήματά τους, απώλεσαν μεγάλο τμήμα του μόνιμου και έμπειρου προσωπικού τους.

Επιπλέον, λόγω της έλλειψης κενών θέσεων προσωπικού και προκειμένου να καλυφθούν όλως επείγουσες ανάγκες, οι οποίες συνίστανται στην παροχή υψηλής προστιθέμενης αξίας προνοιακών υπηρεσιών σε κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες, οι ως άνω φορείς προχώρησαν κατά διαστήματα στην πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Όπως τονίζει το υπουργείο Εργασίας στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου για τις ασφαλιστικές εισφορές, οι προσλήψεις θα γίνουν με σκοπό την αποτελεσματικότερη και καταλληλότερη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων για την κάλυψη των ανωτέρω, εξόχως σημαντικών για το κοινωνικό σύνολο, αναγκών και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ταχείας ενίσχυσης των προαναφερομένων φορέων με μόνιμο προσωπικό.

Επίσης με τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης προβλέπεται ότι η κάλυψη των θέσεων, που συστήνονται θα γίνει μέσω ΑΣΕΠ, ενώ οι αντίστοιχες προκηρύξεις θέσεων θα εκδοθούν το αργότερο μέχρι 28.2.2019.