Αρχική Εποχικοί 34 θέσεις οδηγών και συνοδών στην Αττική

34 θέσεις οδηγών και συνοδών στην Αττική

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη 34 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 30/06/2019.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 04/08/2018-13/08/2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο: 210 6464193