Αρχική Εποχικοί 34 προσλήψεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας λόγω κορωνοϊου

34 προσλήψεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας λόγω κορωνοϊου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες και επείγουσες ανάγκες των υπηρεσιών των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19, ανακοινώνει την πρόσληψη 34 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στις παρακάτω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email):

Για τις θέσεις που αφορούν την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας: tpm2@aitnia.pde.gov.gr

Για τις θέσεις που αφορούν την Π.Ε. Αχαΐας: p4m@pde.gov.gr

Για τις θέσεις που αφορούν την Π.Ε. Ηλείας: ddo@ilia.pde.gov.gr

Στο θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα αναγράφεται «Αίτηση ΣΟΧ_COVID-19».

Ημερομηνία προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων: από 9 Απριλίου 2020 έως και 13 Απριλίου 2020 15:00 μ.μ..

Καταληκτική ημερομηνία: 13/4/2020

Δείτε την προκήρυξη εδώ