Αρχική Διεθνή 33 θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Κομισιόν

33 θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Κομισιόν

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ΄ αριθμ. 6337/24.09.2018 έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης 33 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο 2018.

Αναλυτικότερα όσον αφορά στην 25 Οκτωβρίου 2018, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (COMM.A.3)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (COMM.Β.1)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (COMM.D.2.Α)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (COMM.D.2.B)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (COMM.D.2.C)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.F.1)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.Η.5)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.D.3)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (DIGIT.D.2)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV.C.4)

– Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT.E.3)

– Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT.F.3)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA.C.1)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA.D.1)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME.D.2.1)

– Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME.D.2.2)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση (NEAR.Α.3) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.Α.2)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE.B.5) – Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE.D.3) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.D.4)

Όσον αφορά στην 26η Νοεμβρίου 2018, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις: – Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT.Α.2) – Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT.Ε.3) – Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (COMM.A.1) – Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.G.5) – Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.A.4) – Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (GROW.Ι.2) – Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (GROW.Ι.5) – Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME.Β.4) – Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST.D.2) – Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST.D.3) – Μία θέση στη Γενική Γραμματεία (SG.SRSS.06) – Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.D.1)

Οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templatesinstructions στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα. Ειδικότερα, ως προς τη συμπλήρωση του εν λόγω εντύπου, επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας/τομέας απασχόλησης» επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. Διεύθυνση ή Υπηρεσία ή Μονάδα), στην οποία επιθυμούν να εργασθούν. Στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσοτέρων της μίας θέσεων, τότε απαιτείται η σύνταξη ισάριθμων βιογραφικών σημειωμάτων κι όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο. Συνιστάται, οι υποψήφιοι να υποβάλουν αίτηση μόνο για τις θέσεις, στις οποίες αντιστοιχούν τα προσόντα και η εμπειρία τους.

Η υποβολή αιτήσεων για όλες τις θέσεις, αποδυναμώνει τη σχετική υποψηφιότητα καθώς εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να διαθέτει κάποιος εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στο σύνολο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλούνται, λοιπόν, οι ενδιαφερόμενοι να περιοριστούν στην αποστολή μόνο του βιογραφικού σημειώματος και πιθανόν μιας συνοδευτικής επιστολής, καθώς και να επιλέγουν τις θέσεις, για τις οποίες υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ταύτιση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τις προϋποθέσεις που θέτει η αντίστοιχη προκήρυξη. Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας:
[email protected] (υπόψη κυρίας Στάχταρη)