Αρχική Εποχικοί 33 προσλήψεις στο Γ.Ν.Α. Γ. Γεννηματάς

33 προσλήψεις στο Γ.Ν.Α. Γ. Γεννηματάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη τριάντα τριών (33) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι 31-12-2018, ως εξής: 

29 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
4 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: έως 22/06/2018.

Τηλέφωνο: 21320 32168