Αρχική Δήμοι Δήμος Αθηναίων: ανακαινίζει 320 διαμερίσματα για πρόσφυγες

Δήμος Αθηναίων: ανακαινίζει 320 διαμερίσματα για πρόσφυγες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με απευθείας ανάθεση υπογράφηκε σύμβαση για τη διαμόρφωση-ανακατασκευή των 320 μισθωμένων κατοικιών, που βρίσκονται στο δήμο Αθηναίων και στους Δήμους Ζωγράφου, Δάφνης, Αγίου Δημητρίου, Καλλιθέας, Βύρωνα, Αιγάλεω, Νέας Σμύρνης, και Μοσχάτου –Ταύρου. Το κόστος των εργασιών αυτών αναμένεται να ξεπεράσει τα 100.000 ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Στο ίδιο ποσό ανέρχεται και η σύμβαση για τις εργασίες ανακαίνισης(επισκευή και τοποθέτηση πλακιδίων και δαπέδων), που θα ολοκληρωθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου.Η καταβολή της αμοιβής θα ακολουθήσει τη χρηματορροή από το Φορέα Χρηματοδότησης και το εκάστοτε υφιστάμενο ταμειακό υπόλοιπου του ως άνω προγράμματος.

Πρόσκληση

– Υποβολής Προσφοράς για απευθείας ανάθεση σύναψης σύμβασης με αντικείμενο «εργασίες ανακαίνισης
(επισκευή και τοποθέτηση πλακιδίων και δαπέδων) στις τριακόσιες είκοσι (320) μισθωμένες
κατοικίες, στο Δήμο Αθηναίων και στους Δήμους Ζωγράφου, Δάφνης, Αγίου Δημητρίου,
Καλλιθέας, Βύρωνα, Αιγάλεω, Νέας Σμύρνης, και Μοσχάτου – Ταύρου» στο πλαίσιο
υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του έργου «Πρόγραμμα στέγασης για αιτούντες άσυλο» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

– Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη θα καλυφθεί από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., μέσω της χρηματοδότησης που έχει λάβει από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και την Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η καταβολή της αμοιβής θα ακολουθήσει τη χρηματορροή από το Φορέα Χρηματοδότησης στο πλαίσιο του εκάστοτε υπάρχοντος ταμειακού υπολοίπου στο εν λόγω πρόγραμμα.
– Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά σε εργασίες ανακαίνισης (επισκευή και τοποθέτηση
πλακιδίων και δαπέδων) στις τριακόσιες είκοσι (320) μισθωμένες κατοικίες, στο Δήμο
Αθηναίων και στους Δήμους Ζωγράφου, Δάφνης, Αγίου Δημητρίου, Καλλιθέας, Βύρωνα,
Αιγάλεω, Νέας Σμύρνης, και Μοσχάτου – Ταύρου και αυτή συνάπτεται στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του έργου «Πρόγραμμα στέγασης για αιτούντες άσυλο» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Ειδικότερα, το αντικείμενο προσδιορίζεται στην ως άνω Πρόσκληση και θα περιγραφεί αναλυτικότερα στην σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. και του κου Μυστακόπουλου Γρηγορίου.
5. Η συνολική διάρκεια παροχής των ως άνω υπηρεσιών ορίζεται από την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης έως την 31η Δεκεμβρίου 2019.