Αρχική Εποχικοί 32 υπάλληλοι στο Γ.Νοκοκομείο “Η Σωτηρία”

32 υπάλληλοι στο Γ.Νοκοκομείο “Η Σωτηρία”

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών “Η Σωτηρία” ανακοινώνει την πρόσληψη τριάντα δύο (32) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τις 31/12, ως εξής:

2 ΔΕ Προσωπικού Φύλαξης – Ασφαλείας (8ωρη απασχόληση)
20 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (6,5ώρη απασχόληση)
2 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας – Βοηθών Μαγείρων (6ωρη απασχόληση)
2 ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (6,5ώρη απασχόληση)
6 ΥΕ Πρσωπικού Εστίασης – Τραπεζοκόμων (6ωρη απασχόληση)

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 26/06/2018 – 05/07/2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο: 210 7763221, 210 7763220