Αρχική Εποχικοί 32 εποχικοί στο Ολοήμερο Οικολογικο Σχολείο Χανίων

32 εποχικοί στο Ολοήμερο Οικολογικο Σχολείο Χανίων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 32 ατόμων ως εξής: 

  • 20 ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής
  • 6 ΤΕ Νοσηλευτών
  • 6 ΔΕ Ναυαγοσώστης 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους από Τετάρτη 27/06/2018 έως και Πέμπτη 28/06/2018 και ώρες από 8:30 έως 14:30 α) ταχυδρομικώς ή β) αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή και ώρες από 8:30 έως 14:30, στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων (Κριάρη 40 – Μέγαρο Πάνθεον, 1ος όροφος, τηλ. 2821341671 -673-674). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δύο (02) εργάσιμες ημέρες, αρχής γενομένης από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης στο Δημοτικό Κατάστημα. Η παρούσα να αναρτηθεί στο Δημοτικό κατάστημα (Πίνακας Ανακοινώσεων) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων ( www. chania .gr).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ