Αρχική ΟΑΕΔ 31.500 θέσεις εργασίας σε δημόσιο και εταιρείες με μισθούς έως 1.600 ευρώ

31.500 θέσεις εργασίας σε δημόσιο και εταιρείες με μισθούς έως 1.600 ευρώ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Θέσεις εργασίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με υψηλές αποδοχές και 12μηνη διάρκεια, προσφέρουν σε νέους πτυχιούχους τα προγράμματα του υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ.

Εκτός της απασχόλησης, θα «τρέξουν» και δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων (με επιδότηση), οι οποίες θα αφορούν και πάλι νέους έως 29 ετών.

Στόχος των νέων δράσεων του υπουργείου Εργασίας, που παρουσίασαν σε ειδική συνέντευξη τύπου η υπουργός Έφη Αχτσιόγλου και ο αρμόδιος υφυπουργός Νάσος Ηλιόπουλος, είναι να δοθεί διέξοδος στους νέους επιστήμονες προκειμένου να εργαστούν σε Δημόσιες Υπηρεσίες, ή να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα, ή να λάβουν κατάρτιση που θα αντιστοιχεί στις γνώσεις και τα προσόντα τους.

Το πρώτο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης που ξεκινάει εντός του Οκτωβρίου αφορά 5.500 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων ηλικίας 22-29 ετών, οι οποίοι θα εργαστούν σε υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς.

Το πρόγραμμα -προϋπολογισμού 90 εκατ. ευρώ- έχει ως στόχο την άμεση απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στο επιστημονικό τους αντικείμενο, την θεσμική αναβάθμιση του δημοσίου μέσω συγκεκριμένων project που εκτελεί υψηλά καταρτισμένο νέο εργατικό δυναμικό και την αντιμετώπιση του φαινομένου της διαρροής του επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικίας σε άλλες χώρες, προς αναζήτηση εργασίας.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες και οι ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές των ωφελουμένων ορίζονται στα 1.040 ευρώ για την κατηγορία Π.Ε., στα 990 ευρώ για την κατηγορία Τ.Ε., ενώ για ωφελούμενους οι οποίοι διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό δίπλωμα, οι ανωτέρω αποδοχές προσαυξάνονται μηνιαίως κατά 50 ευρώ ή 100 ευρώ αντίστοιχα.

Τον Οκτώβριο θα προκηρυχθεί επίδης το πρόγραμμα επιδότησης 10.000 νέων θέσεων εργασίας «υψηλού γνωσιακού περιεχομένου» σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας της χώρας.

Με προϋπολογισμό 112.000.000 ευρώ, το πρόγραμμα στοχεύει να επιδοτήσει θέσεις πλήρους απασχόλησης, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης, αλλά και παραγωγικής δραστηριότητας της χώρας.

Η κατεύθυνση των άνεργων αποφοίτων υψηλής κατάρτισης στους κλάδους αιχμής έχει ως στόχο την αναβάθμιση της παραγωγικής δραστηριότητα των επιχειρήσεων και το  πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που θα έχει αυτή στην ανάπτυξη αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην οικονομία.

Η επιδότηση θα είναι 12μήνη και θα καλύπτει μέχρι το 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και διαμορφώνεται έως και 800 ευρώ για κατόχους διδακτορικού τίτλου (μισθός 1.600 ευρώ), έως 700 για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου (μισθός 1.400 ευρώ) και έως 600 ευρώ για κατόχους πτυχίου (μισθός 1.200 ευρώ).

Οι τρεις νέες δράσεις

Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά 3.000 νέους πτυχιούχους θετικής, τεχνολογικής, οικονομικής κατεύθυνσης 24-29 ετών, που θα ενταχθούν σε δράσεις κατάρτισης, πρακτικής, πιστοποίησης σε ΤΠΕ.

Το πρόγραμμα θα βγει «στον αέρα» τον προσεχή Δεκέμβριο και θα δίνει έμφαση σε ειδικότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη λογισμικού.

Μέχρι το τέλος του έτους θα ξεκινήσει  και η στοχευμένη κατάρτιση και πιστοποίηση 3.000 ανέργων θεωρητικών σπουδών σε κλάδους αιχμής (22-29 ετών.)

Η δράση έχει ως ομάδα στόχου ανέργους αποφοίτους σχολών θεωρητικής κατεύθυνσης έως 29 ετών και επιδιώκει να δημιουργήσει νέες επαγγελματικές διεξόδους σε άνεργους πτυχιούχους θεωρητικών αντικειμένων, σε ειδικότητες όπως  διαχείριση κοινωνικών δικτύων, marketing πολιτιστικών οργανισμών, διοίκηση πολιτιστικών οργανισμών, συμβουλευτική τρίτης ηλικίας, αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών κ.α.

Η τέταρτη παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης απευθύνεται σε 10.000 ανέργους ηλικίας 18-29 ετών (κατάρτιση, πρακτική, πιστοποίηση), στους τομείς της αγροδιατροφής, μεταποίησης και κυκλικής οικονομίας. Θα προκηρυχθεί στις αρχές του 2019 και θα αφορά άνεργους απόφοιτους δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.