Αρχική Εποχικοί 30 συμβασιούχοι στις Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ) Α.Ε

30 συμβασιούχοι στις Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ) Α.Ε

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Οι Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ) Α.Ε. ανακοινώνουν την πρόσληψη τριάντα (30) ατόμων ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως και δεκαοκτώ (18) μηνών, ως εξής: 

7 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Μέγαρο Αθηνών)
7 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Σταθμός Πειραιά & Αμαξοστάσιο Φαλήρου)
6 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Αμαξοστάσιο Σεπολίων)
3 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Σταθμός Αττικής)
3 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Αμαξοστάσιο Ελληνικού)
2 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Αμαξοστάσιο Σταυρού)
2 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Αμαξοστάσιο Ελαιώνα)

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Αιτήσεις μέχρι 25 Ιουνίου.

Τηλέφωνο: 214 4141173, 214 4141161, 214 4141488