Αρχική Εποχικοί 30 συμβάσεις στο Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου

30 συμβάσεις στο Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου ανακοινώνει την πρόσληψη 30 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 30/04/2021, ως ακολούθως:

2 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
2 ΠΕ Πληροφορικής
2 ΠΕ Στατιστικής
24 ΔΕ Διοικητικοί Γραμματείς

Επικοινωνία:
213 1361255, 213.1361367
Δείτε την προκήρυξη εδώ