Αρχική Εποχικοί 30 προσλήψεις 4μηνης διάρκειας στον Δήμο Κατερίνης

30 προσλήψεις 4μηνης διάρκειας στον Δήμο Κατερίνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Κατερίνης ανακοινώνει την πρόσληψη 30 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.

Τηλέφωνο:
23513 50411, 23513 50412, 23513 50406, 23513 50538
Δείτε την προκήρυξη εδώ