Αρχική Εποχικοί 3 προσλήψεις στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

3 προσλήψεις στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών.

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:
26313 63331