Αρχική Προγράμματα 3 χρηματοδοτούμενες θέσεις υποψηφίων διδακτόρων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στην Πάτρα

  3 χρηματοδοτούμενες θέσεις υποψηφίων διδακτόρων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στην Πάτρα

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα sunset θα αναπτύξει και θα δοκιμάσει καινοτόμες λύσεις και τεχνολογίες, οι οποίες εξελίσσονται με την ψηφιοποίηση των τοπικών ενεργειακών κοινοτήτων (LECs), που στηρίζονται στην ανάπτυξη κτιρίων σχεδόν μηδενικού ενεργειακού αποτυπώματος (NZEBs), τα οποία τροφοδοτούνται ενεργειακά από ΑΠΕ. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος προκηρύσσονται τρεις χρηματοδοτούμενες θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στην Πάτρα.

  Ομάδα: οι ερευνητικές ομάδες που απαρτίζουν το δίκτυο υλοποίησης του προγράμματος είναι οι εξής:

  – Ελλάδα

  Πανεπιστήμιο Πατρών, Εργαστήριο Δικτύων Ισχύος, Ανανεώσιμης και Κατανεμημένης Παραγωγής.

  Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Ισχύος.

  Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.

  Μαλτέζος ΑΒΕΕ, τεχνική διεύθυνση.

  – Σουηδία

  Πανεπιστήμιο Chalmers, Εργαστήριο Δικτύων Ισχύος.

  Azelio SA, Τμήμα Ανάπτυξης Θερμικής Αποθήκευσης Ενέργειας.

  Χρόνος: Δεκέμβριος 2020 – Δεκέμβριος 2023.

  Απαιτούμενες γνώσεις:

  – εξελιγμένα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας (μικροδίκτυα, ΑΠΕ, μικροπαραγωγές).

  – ανάλυση και εξομοίωση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων ισχύος.

  – σχεδίαση και κατασκευή ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος.

  – ανάπτυξη και προγραμματισμός συστημάτων ελέγχου με μικροελεγκτή (δειγματοληψία, παλμοδότηση, λογική ελέγχου).

  – ποιότητα ηλεκτρικής ισχύος (αρμονικές, ρύθμιση τάσης, διαχείριση άεργης ισχύος).

  -βασικές γνώσεις επικοινωνιών υπολογιστικών συστημάτων (εφαρμογές έξυπνων δικτύων και ΙοΤ).

  Απαιτούμενα προσόντα υποψηφίων:

  1) Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΠΕ (ιδρύματος ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ) ή πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΤΕ με σχετικό μεταπτυχιακό (ιδρύματος ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ).

  2) Βαθμός κτήσης βασικού τίτλου σπουδών μεγαλύτερος του 7.

  3) Επιτυχής παρακολούθηση μαθημάτων που καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα: ανάλυση συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρονικά ισχύος, μικροϋπολογιστές, συστήματα αυτόματου ελέγχου.

  4) Γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2.

  Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων:

  Επιτυχής παρακολούθηση μαθημάτων που καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα: ΑΠΕ, δίκτυα ΗΥ, έξυπνα δίκτυα.

  Συνολική χρηματοδότηση κάθε θέσης: 22500 € .

  Στοιχεία επικοινωνίας και αποστολή βιογραφικών:

  Πανεπιστήμιο Πατρών

  Παναγής Βοβός

  panagis@upatras.gr

  Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

  Κωνσταντίνος Γεωργάκας

  kgeorgakas@uop.gr