Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 3 άτομα στο Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Τήνου

ΑΣΕΠ: 3 άτομα στο Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Τήνου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Τήνου ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 11 μηνών και όχι πέραν της 31/07/2022.

Επικοινωνία:
22833 60114, 22830 22285