Αρχική ΑΣΕΠ 2Γ/2022: Οδηγίες προς τους υποψήφιους του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού

2Γ/2022: Οδηγίες προς τους υποψήφιους του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

H Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) ανακοινώνει τις Οδηγίες προς τους υποψηφίους, που θα συμμετέχουν στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  2Γ/2022), για τη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.4765/2021 (πρώτο στάδιο) (Φ.Ε.Κ. 75/ τ. ΑΣΕΠ/21.11.2022).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΔΩ