Αρχική Δήμοι 29,5 εκατ. ευρώ στους δήμους για λειτουργικές δαπάνες και μισθώματα σχολικών μονάδων

29,5 εκατ. ευρώ στους δήμους για λειτουργικές δαπάνες και μισθώματα σχολικών μονάδων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το συνολικό ποσό των 29,5 εκ. ευρώ κατανέμονται στους δήμους της χώρας  προκειμένου να  καλύψουν τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς  και για την καταβολή  μισθωμάτων.

Συγκεκριμένα  αποδίδεται το ποσό των 25 εκ. ευρώ  στις Σχολικές Επιτροπές των δήμων  για να καλύψουν τις  λειτουργικές ανάγκες των σχολείων που λειτουργούν  εντός της  χωρικής αρμοδιότητάς τους.  Η κατανομή γίνεται με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον αριθμό των μαθητών ανά σχολική μονάδα.

Επίσης κατανέμεται το ποσό των 4.519.113 ευρώ για την καταβολή  ενοικίων  των μηνών Μαΐου έως  Αυγούστου 2017.