Αρχική Μόνιμοι 28 μόνιμες προσλήψεις στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

28 μόνιμες προσλήψεις στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε 28 μόνιμες προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων προχωρά η Περιφερειακή αρχή Δυτικής Μακεδονίας το επόμενο διάστημα.

Επίσης, το ανθρώπινο δυναμικό της Περιφέρειας θα ενισχυθεί και με 52 νέους υπαλλήλους που θα αιτηθούν, στο πλαίσιο της κινητικότητας, να μετακινηθούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από την υπηρεσία του Δημόσιου τομέα που υπηρετούν ανά την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά την κινητικότητα, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εντάχθηκε για πρώτη φορά στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας που τέθηκε σε εφαρμογή με την ψήφιση του νόμου 4440/2016, καθώς φέτος (2020) ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάρτησης του ψηφιακού οργανογράμματος και κατάρτισης των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας του οργανισμού της Περιφέρειας. Η διαδικασία αυτή ήταν και είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη για την εφαρμογή του μέτρου της κινητικότητας.

Οι εγκρίσεις, όπως εξειδικεύτηκαν από την Οικονομική Επιτροπή και το Περιφερειακό Συμβούλιο, ανά Περιφερειακή Ενότητα και κλάδο έχουν ως εξής:

Π.Ε. Κοζάνης και Έδρα

 •  2 θέσεις Δικηγόρων με πάγια εντολή
 • 1 θέση Π.Ε. Πληροφορικής
 • 3 θέσεις Π.Ε. Γεωτεχνικών / Κτηνιάτρων
 • 1 θέση Π.Ε. Μηχανικών
 • 1 θέση Τ.Ε. Μηχανικών

Π.Ε. Καστοριάς

 • 2 θέσεις Π.Ε. Γεωτεχνικών / Κτηνιάτρων
 • 1 θέση Τ.Ε. Μηχανικών

Π.Ε. Φλώρινας

 • 2  θέσεις Π.Ε. Γεωτεχνικών / Κτηνιάτρων – Γεωπόνων
 • 1 θέση Τ.Ε. Μηχανικών

Π.Ε. Γρεβενών

 • 1  θέση Δικηγόρου με πάγια εντολή
 • 2 θέσεις Π.Ε. Γεωτεχνικών / Κτηνιάτρων – Γεωπόνων
 • 1 θέση Π.Ε. Μηχανικών

Επιπλέον, από την υποβολή αιτημάτων στον Προγραμματισμό Προσλήψεων έτους 2021, εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, δέκα (10) θέσεις μονίμου προσωπικού.

Οι θέσεις αυτές, κατόπιν νεότερου εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών θα εξειδικευτούν ανά Περιφερειακή Ενότητα και ειδικότητα, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Οι εγκεκριμένες θέσεις είναι οι εξής:

 • 4 θέσεις Π.Ε. Μηχανικών
 • 5 θέσεις Τ.Ε. Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
 • 1 θέση Σπερματεγχυτών.