Αρχική Εποχικοί 27 προσλήψεις στον τομέα της καθαριότητας από τον Δήμο Λουτρακίου

27 προσλήψεις στον τομέα της καθαριότητας από τον Δήμο Λουτρακίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Λουτρακίου ανακοίνωσε 34 προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Οι θέσεις αφορούν:

  • ΥΕ Εργάτες καθαριότητας – συνοδοί απορριμματοφόρου (27)
  • ΔΕ Ηλεκτρολόγοι (2)
  • ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρου (5)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@loutraki.gr).

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.