Αρχική Εποχικοί 26 άτομα στον Δήμο Παιανίας στον τομέα καθαριότητας λόγω κορωνοϊού

26 άτομα στον Δήμο Παιανίας στον τομέα καθαριότητας λόγω κορωνοϊού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Παιανίας για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ανακοινώνει την πρόσληψη 26 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.

Οι περισσότερες θέσεις αφορούν τον τομέα της καθαριότητες και συγκεκριμένα των εργατών καθαριότητας και των συνοδών απορριμματοφόρων.

Τηλέφωνο:
213 2030701, 213 2030729, 213 2030757, 213 2030740
Δείτε την προκήρυξη εδώ